Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów LL.M. na Harvard University.

Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem sportowców i organizacji sportowych oraz podatkowymi aspektami wielkich imprez sportowych.

© 2009 Karolina Tetłak
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt & cms: www.zstudio.pl

Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także współpracownikiem Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Wykłada gościnnie m.in. w Szkole Głównej Handlowej. W pracy naukowej zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym oraz regulacjami podatkowymi Unii Europejskiej. Specjalizuje się w podatkowych aspektach wielkich wydarzeń sportowych oraz opodatkowaniu sportowców. Interesuje się także reformą systemu podatkowego oraz dyskryminacją podatkową. Tytuł doktora nauk prawnych otrzymała z wyróżnieniem za pracę doktorską na temat opodatkowania dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych.

Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) o profilu Concentration in Taxation na wydziale prawa Harvard University. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując drugą lokatę wśród absolwentów rocznika 2006. W 2008 r. ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. uzyskała z wyróżnieniem dyplom studiów prawniczych na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Studiowała także w Niemczech na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Absolwentka Centrum Kreowania Liderów „Kuźnia” w Katowicach.

Lauretka licznych nagród i stypendiów naukowych, przyznanych m.in. przez Harvard University, Uniwersytet Warszawski, FIFA, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz samorząd województwa mazowieckiego. Podwójna stypendystka START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uzyskała stypendium Ernst Mach na prowadzenie badań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Otrzymała także stypendium Erasmus oraz stypendium profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Bolesława Gintera. Nagrodzona European Academic Tax Thesis Award 2007 za pracę magisterską pt. "Dyskryminacja podatkowa działalności wykonywanej osobiście - wybrane aspekty prawnoporównawcze".

Występuje na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach, w tym zagranicznych. Jest autorką wielu publikacji o tematyce podatkowej wydanych w Polsce i za granicą. Współpracuje m.in. z periodykiem Highlights & Insights on European Taxation wydawanym przez WoltersKluwer. Ekspert i wykładowca w programie Dobre prawo - sprawne rządzenie. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów oraz ekspertem International Taxation of Entertainment Group.

Doświadczenie w zakresie praktyki podatkowej zdobywała w kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz w warszawskim biurze PricewaterhouseCoopers. Mówi po angielsku, niemiecku, włosku i francusku.